Udruženje za pedijatrijsku endokrinologiju Srbije

Osnovne informacije

O Udruženju

Udruženje za pedijatrijsku endokrinologiju Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno strukovno udruženje pedijatara endokrinologa, pedijatara sa posebnim interesovanjem za dečiju endokrinologiju, hirurga, nutricionista, dijetetičara, kao i medicinskih sestara i tehničara sa posebnim interesom za dečiju endokrinologiju, sa teritorije Republike Srbije, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zdravstvene zaštite dece i adolescenata, a posebno u oblasti pedijatrijske endokrinologije.

Osnovni ciljevi udruženja

Osnovni cilj je unapređenje zdrastvene zaštite dece i adolescenata iz oblasti pedijatrijske endokrinologije, u skladu sa savremenom svetskom praksom i standardima;

– Bolje povezivanje i organizacija profesionalaca koji dele isti sistem naučnih i stručnih vrednosti

– Razvijanje saradnje među članovima Udruženja na stručnom, društvenom i organizacionom planu usavršavanje i negovanje lekarske etike

– Kvalitetniji pristup novim saznanjima i iskustvima iz oblasti pedijatrijske ednokrinologije

– Razvoj, unapređenje i sprovođenje svih oblika kontinuirane medicinske edukacije

– Poboljšanje edukacije kako mladih, tako i iskusnih medicinskih radnika u primarnoj i sekundarnoj zdravstenoj zaštiti

– Edukacija zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama iz oblasti pedijatrijske endokrinologije

– Unapređenje saradnje sa predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama

– Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u ostvarivanju planova i programa dodiplomske nastave i poslediplomskog usavršavanja zdravstvenih radnika

– Unapređenje saradnje sa RFZO

– Poboljšanje saradnje sa svim privrednim subjektima, posebno sa proizvođačima lekova i medicinske opreme, kao i sredstvima javnog informisanja;

– Unapređenje saradnje sa odgovarajućim društvima, udruženjima i naučno istraživačkim ustanovama u zemlji, regionu i svetu;

– Saradnja sa inostranim centrima u cilju unapređenja kvaliteta lečenja dece, kao i u cilju edukacije članova udruženja

– Učestvovanje u međunarodnim projektima za unapređenje zdravstvene zaštite, kao i statističku obradu podataka