PES

Udruženje za pedijatrijsku endokrinologiju Srbije

Osnovne informacije

O udruženju

Удружење за педијатријску ендокринологију Србије јe невладино, нестраначко и непрофитно струковно удружење педијатара ендокринолога, педијатара са посебним интересовањем за дечију ендокринологију, хирурга, нутрициониста, дијететичара, као и медицинских сестара и техничара са посебним интересом за дечију ендокринологију, са територије Републике Србије, ради остваривања циљева у области здравствене заштите деце и адолесцената, а посебно у области педијатријске ендокринологије.

Osnovni ciljevi udruženja

Основни циљ је унапређење здраствене заштите деце и адолесцената из области педијатријске ендокринологије, у складу са савременом светском праксом и стандардима;

– Боље повезивање и организација професионалаца који деле исти систем научних и стручних вредности

– Развијање сарадње међу члановима Удружења на стручном, друштвеном и организационом плану усавршавање и неговање лекарске етике

– Квалитетнији приступ новим сазнањима и искуствима из области педијатријске еднокринологије

– Развој, унапређење и спровођење свих облика континуиране медицинске едукације

– Побољшање едукације како младих, тако и искусних медицинских радника у примарној и секундарној здравстеној заштити

– Едукација запослених у предшколским и школским установама из области педијатријске ендокринологије

– Унапређење сарадње са предшколским, школским и високошколским установама

– Сарадња са надлежним органима и организацијама у остваривању планова и програма додипломске наставе и последипломског усавршавања здравствених радника

– Унапређење сарадње са РФЗО

– Побољшање сарадње са свим привредним субјектима, посебно са произвођачима лекова и медицинске опреме, као и средствима јавног информисања;

– Унапређење сарадње са одговарајућим друштвима, удружењима и научно истраживачким установама у земљи, региону и свету;

– Сарадња са иностраним центрима у циљу унапређења квалитета лечења деце, као и у циљу едукације чланова удружења

– Учествовање у међународним пројектима за унапређење здравствене заштите, као и статистичку обраду података

Događaji

Upoznajte naš tim

Iskusnih profesionalaca

Predsednik Udruženja

Dr sci.med. Tatjana Milenković

Zastupnik Udruženja:

Dr Slađana Todorović, pedijatar-endokrinolog

Član Udruženja:

Dr sci.med. Katarina Mitrović

Član Udruženja:​

Dr sci.med. Rade Vuković​

Član Udruženja:​

Dragana Filipović, MS, edukator za dijabetes

Član Udruženja:

Ljubica Grgić, MS, edukator za dijabetes

Scroll to top