Josh Malone Jersey SPES – Udruženje za pedijatrijsku endokrinologiju

SPES - Udruženje za pedijatrijsku endokrinologiju Srbije

O udruženju

Udruženje za pedijatrijsku endokrinologiju Srbije je strukovno udruženje pedijatara endokrinologa, pedijatara sa posebnim interesovanjem za dečiju endokrinologiju, hirurga, nutricionista, dijetetičara kao i medicinskih sestara i tehničara sa posebnim interesom za dečiju endokrinologiju, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zdravstvene zaštite dece i adolescenata a posebno u oblasti pedijatrijske endokrinologije.

Ciljevi

Bolje povezivanje i organizacija profesionalaca koji dele isti sistem naučnih i stručnih vrednosti Razvijanje saradnje među članovima Udruženja na stručnom, društvenom i organizacionom planu usavršavanje i negovanje lekarske etike Kvalitetniju pristup novim saznanjima i iskustvima iz oblasti pedijatrijske endokrinologije

Zadaci

Razvoj, unapređenje i sprovođenje svih oblika kontinuirane medicinske edukacije Saradnja sa inostranim centrima u cilju unapređenja kvaliteta lečenja dece, kao i u cilju edukacije članova udruženja Učestvovanje u međunarodnim projektima za unapređenje zdravstvene zaštite